Wentzel, K. (2019) “Leesvaardigheid: waarom blijven we doen wat we doen?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(3), pp. 51–52. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1915 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).