Veen, R. van (2019) “Klassieke hervertellingen en beeldromans: De kracht van de verhalen van Homerus en de graphic novel”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(4), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1931 (Geraadpleegd: 19 mei 2024).