Jong, J. de (2019) “Spannende gedichten voor bèta’s”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(4), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1932 (Geraadpleegd: 14 april 2024).