Veen, R. van (2019) “Publiekslievelingen: Nieuwe verhalen van drie veelgelezen en bekroonde Nederlandse schrijvers”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(5), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1948 (Geraadpleegd: 21 juli 2024).