Koster, G. (2019) “Drie prachtige romans die een tijdsbeeld geven van nu en het recente verleden”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(5), p. 37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1949 (Geraadpleegd: 28 september 2022).