Jong, J. de (2019) “Eerst de poëzie, dan de serie. Over Game of Poems”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(5), pp. 38–39. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1950 (Geraadpleegd: 19 april 2024).