Bonset, H., Mulder, I. D. en Hoogeveen, M. (2019) “Een leerlijn voor Nederlands onderwijs in het buitenland”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(6), pp. 18–22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1964 (Geraadpleegd: 24 februari 2024).