Jong, J. de (2019) “Sluimerende dichters, snurkende gedichten”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(6), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1967 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).