Veen, R. van (2019) “De Fontein timmert aan de weg met een toegankelijke reeks jeugdthrillers”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(7), pp. 30–31. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1975 (Geraadpleegd: 25 juli 2024).