Jonkman, R. (2019) “Babel: Het wonder van communicatie. Korte verhalen van de twintig grootste talen in de wereld”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(7), pp. 44–45. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1980 (Geraadpleegd: 30 november 2022).