Jong, J. de (2019) “Overlevingslessen voor gevorderden”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(8), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1987 (Geraadpleegd: 9 december 2023).