Wouters, G. (2019) “Taalmuseum: Een eigentijds museum dat de kennis over en het enthousiasme voor taal bevordert”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 106(8), pp. 41–43. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1990 (Geraadpleegd: 27 november 2022).