Steenbakkers, J. en Glopper, K. de (2020) “Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Opvoeders in en door de moedertaal (deel 1)”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(1), pp. 10–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/1995 (Geraadpleegd: 21 mei 2024).