Steenbakkers, J. en Glopper, K. de (2020) “Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Persoonsvorming? #hoedan? (deel 2)”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(2), pp. 4–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2005 (Geraadpleegd: 28 september 2023).