Candido, B. (2020) “Wat zeg je als…? De rol van pragmatiek in het volwassenenonderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(1), pp. 12–17. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2006 (Geraadpleegd: 16 april 2024).