Rijt, J. van (2020) “Hoe krijgen leerlingen inzicht in grammatica? Resultaten uit wetenschappelijk onderzoek”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(3), pp. 6–11. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2017 (Geraadpleegd: 17 april 2024).