Voogel, M. (2020) “Tijd voor een rendez-vous! Hoe te ageren tegen het alomtegenwoordige Engels”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(3), pp. 50–51. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2027 (Geraadpleegd: 24 juni 2024).