Koster, G. (2020) “Internetpesten, snobisme en nostalgie; Nieuwe boeken voor de leeslijst Engels”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(4), p. 34. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2045 (Geraadpleegd: 6 oktober 2022).