Jong, J. de (2020) “Muziek die de prikklok overstemt”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(4), pp. 36–37. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2046 (Geraadpleegd: 3 december 2023).