Veen, R. van (2020) “Een vlucht uit de werkelijkheid: Lezen om te ontsnappen aan de waan van de dag”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(5), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2065 (Geraadpleegd: 19 mei 2024).