Wouters, G. (2020) “Willem G Weststeijn: Een leven lang leren”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(5), pp. 48–49. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2072 (Geraadpleegd: 14 juli 2024).