Jong, J. de (2020) “Een 12.000 kilometer lange navelstreng”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(6), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2083 (Geraadpleegd: 23 februari 2024).