Bruijn, R. en Roi, H. la (2020) “Triple E Framework: Leren voorop (en dan de technologie)”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 107(6), pp. 42–43. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2089 (Geraadpleegd: 27 januari 2023).