Ravesloot, C. (2021) “Welke woorden kies je? Aandacht voor talige keuzes in het schrijfonderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(1), pp. 4–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2132 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).