Jong, J. de (2021) “Taal en verbeelding aan de macht”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(1), pp. 32–33. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2136 (Geraadpleegd: 24 september 2023).