Veen, R. van (2021) “Historische fictie: Jeugdboekenschrijvers omarmen het verleden”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(1), pp. 34–35. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2137 (Geraadpleegd: 19 april 2024).