Eunen, K. van (2021) “Nascholen doe je zelf”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(1), pp. 38–39. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2139 (Geraadpleegd: 15 juli 2024).