Rooijackers, P., Silfhout, G. van en Bergh, H. van den (2021) “Met zijwieltjes leren fietsen in de Dorpsstraat: Waarom de leestaken in de les Nederlands vaak inhoudelijk tekortschieten”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(2), pp. 4–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2144 (Geraadpleegd: 15 april 2024).