Halma, P., Guchte, M. van de, Batenburg, E. van en Weijen, D. van (2021) “Doeltaal Digitaal: Learning by doing!”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(2), pp. 12–16. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2145 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).