Dorst, C. van (2021) “Differentiëren bij literatuurgeschiedenis: Kan dat?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(2), pp. 18–23. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2146 (Geraadpleegd: 26 juni 2022).