Vos, B. de, Pronk, M., Heuvel, A. van den, Schoots, A., Meijnen, E. en Pligt, J. van der (2021) “Doorbreek de cirkel: Leer jongeren lezen voor het leven”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(2), pp. 24–29. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2147 (Geraadpleegd: 24 juli 2024).