Borden, J. van der, Meindersma, Y., Ravesloot, C. en Rooijen, G. van (2021) “Johanna van der Borden, Yke Meindersma, Clary Ravesloot & Geert van Rooijen Tussen ideaal en werkelijkheid: De leraar Nederlands in opleiding?”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(3), pp. 20–25. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2165 (Geraadpleegd: 20 juni 2024).