Bonset, H. (2021) “Wat kunnen we leren van het IB-examen Nederlands? Deel 1: De comparative”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(6), pp. 10–14. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2184 (Geraadpleegd: 16 mei 2022).