Visser-Lemstra, M. de (2021) “Nederlands als vreemde taal in het Caribisch gebied: Gelijke kansen voor Caribische leerlingen”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(6), pp. 16–21. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2185 (Geraadpleegd: 20 mei 2022).