Voogel, M. (2021) “‘Weer die donkere schermpjes…’: Gevolgen van de lockdowns voor het talenonderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(7), pp. 4–7. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2195 (Geraadpleegd: 3 februari 2023).