Bonset, H. (2021) “Wat kunnen we leren van het IB-examen Nederlands? : Deel 2: Het literaire essay”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(7), pp. 16–20. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2197 (Geraadpleegd: 15 april 2024).