Borsten, T., Krahmer, C. en Nieuwkoop, V. (2021) “Op weg naar een praktisch schoolexamen schrijven”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(8), pp. 4–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2206 (Geraadpleegd: 18 mei 2024).