Bloemsma, J., Bollen, A., Cress, J. en Geneste, D. (2021) “Werken met multimodale bronnen voor Engels in het mbo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 108(8), pp. 10–15. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2207 (Geraadpleegd: 28 januari 2023).