Bouwer, R. en Gerits, H. (2022) “Aan de slag met het schoolexamen schrijfvaardigheid”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 109(2), pp. 10–15. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2236 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).