Voogel, M. (2022) “Ten geleide: Taal en identiteit – Nieuwe varianten van taalonderwijs”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 109(3), pp. 6–7. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2241 (Geraadpleegd: 25 juli 2024).