Naber, K., ten Thije, J. D., Mulder, K. en Groothoff, F. C. (2022) “Luistertaal als meertalige didactische benadering in de klas: Handvatten om aan de slag te gaan”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 109(6), pp. 22–26. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2264 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).