Epping, K. (2022) “Schrijfkilometers maken in het Engels”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 109(7), pp. 12–15. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2268 (Geraadpleegd: 12 juni 2024).