Jansen, I. en Groenendijk, R. (2022) “Een frisse start met een vernieuwd curriculum bij Nederlands”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 109(7), pp. 18–22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2269 (Geraadpleegd: 20 juli 2024).