Lindenburg, S., Peereboom, J. en de Beer, F. (2022) “Vocabulaire in de bovenbouw – Woordjes leren: Niet alleen maar voor de toets”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 109(8), pp. 22–28. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2274 (Geraadpleegd: 24 februari 2024).