Nieuwenhuis, I. (2023) “Van spotlied tot liefdeslyriek: De poëtische rijkdom van het Nederlands cabaret”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 110(1 SPECIAL), pp. 46–51. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2307 (Geraadpleegd: 4 juni 2023).