Schat, E. (2023) “Intercultureel literatuur-onderwijs met een focus op de productieve vaardigheden”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 110(2), pp. 8–13. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2312 (Geraadpleegd: 16 juni 2024).