Bakker, C., de Glopper, K. en Ravesloot, C. (2023) “Schoolexamens academisch schrijven als voorbereiding op het hbo en wo”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 110(2), pp. 16–22. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2313 (Geraadpleegd: 14 juni 2024).