Voogel, M. (2023) “Latijnse les voor de levende talen: ‘Leerlingen niet lastigvallen met de accusativus’”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 110(5), pp. 4–8. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2341 (Geraadpleegd: 10 december 2023).