Gijsen, L. en Graaff, R. de (2023) “Taalleren vanuit een online meertalige aanpak: Interculturele communicatieve vaardigheden in de vreemdetaalles”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 110(6), pp. 22–27. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/2358 (Geraadpleegd: 23 juni 2024).