Houtman, K. (2006) “Een-minuut-spreekbeurten: spreekvaardigheidstraining voor alle talen op alle niveaus”, Levende Talen Magazine. Utrecht, Nederland, 93(2), pp. 8–9. Beschikbaar op: https://lt-tijdschriften.nl/ojs/index.php/ltm/article/view/258 (Geraadpleegd: 10 december 2023).